Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Rozejrzyj się po klasie. Znajdź 3 przedmioty zawierające u i ułóż z nimi zdania., Wymień 3 nazwy zwierząt z ó niewymiennym., Podaj zasady pisowni wyrazów: wskazówki, szósta, łańcuszek, uciekać., Podaj 3 imiona kobiet, które zawierają rz., Dokończ zdanie, dodając czasownik z ż wymiennym: W żółtym pokoju kot ślepia..., Podaj zasady pisowni wyrazów: krzyk, drżący, murarz, młodzież., Podaj nazwy trzech zwierząt zawierających ch., Podaj dwa wyrazy z h nazywające pozytywne cechy charakteru., Podaj zasady pisowni wyrazów: pohukiwać, szach, schody, hej., Podaj zasadę pisowni wyrażeń: stajnia Augiasza, pięta achillesowa., Wielka czy mała litera? (P/p)ółwysep (a/A)rabski, (k/K)siężyc., Ułóż zdanie, w którym użyjesz trzech przymiotników w stopniu najwyższym z przeczeniem NIE., Zredaguj trzy zdania, czego NIE należy robić w szkole. Użyj czasowników z cząstką NIE., Łącznie czy rozdzielnie? (nie)ładny, (nie)czytam, (nie)swojo, (nie)marudzę., Rozejrzyj się po klasie. Wybierz jakiś przedmiot i opisz jego położenie. Użyj co najmniej 3 przyimków., Łącznie czy rozdzielnie? (bez)zwłoki, (do)kieszeni, (znad)morza., Cząstkę by piszemy łącznie z...? Podaj dwa przykłady., Podaj 3 rzeczowniki z ó wymiennym, podaj ich formy pokrewne., Podaj 3 wyrazy, kiedy piszemy rz po spółgłoskach., Podaj 2 pary wyrazów, w których ch wymienia się na sz., Podaj formę dopełniacza rzeczowników: aleja, telewizja, historia., Podaj poprawny zapis ortograficzny wyrazów: eksperym__t, k___pozytor, k__piel, k___ping., Uzupełnij przysłowia: Patrzy jak _________ na malowane wrota. Każdy dźwiga swój ________., ę czy em? palc___m po wodzie pisane, nie owijaj w bawełn___, poszedł na łatwizn__, rzucanie groch___ o ścianę..

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Otwórz okno jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne