Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Poprawnie: iść, szyć, ryć, chodzić, pisać, czytać, myć, stroić, jeść, zdrowieć, szczotkować, Niepoprawnie: chodzik, pisak, wycie, czytanka, mycie, stroik, jedzenie, zdrowy, szczotka,

części mowy - wskaż czasownik

Ranking

Społeczność Indeclinabilium klasa 5

nauczyciel - Polska

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne