1) write a) wrote b) writed c) wore 2) buy a) bot b) bought c) buyed 3) eat a) eated b) ate c) ea 4) go a) wentt b) goed c) went 5) hear a) heard b) heart c) head 6) learn a) learnt b) learn c) laern 7) make a) make b) maked c) made 8) see a) saw b) seed c) sawed 9) think a) thing b) thought c) thinked 10) wear a) wrote b) wore c) wear 11) write a) wore b) wrote c) weared

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?