Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) What shape is this? a) Cube b) Cuboid c) Pyramid d) Sphere e) Hexagonal prism f) Square Based prism 2) How many vertices does this shape have? a) 4 b) 8 c) 12 d) 6 e) 7 f) 5 3) What shape is this? a) Sphere b) Triangle c) Hexagon d) Square based pyramid 4) Which of these is NOT a 3d shape? a) Cube b) Cylinder c) Sphere d) Triangle e) Pyramid 5) How many faces does a cuboid have? a) 2 b) 4 c) 5 d) 3 e) 6

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne