Ketebe  - كَ تَ بَ, Tereke - ت ر ك, emera - أَمَ رَ, şeribe - شَ رِبَ, ecele - اَ جَ لَ, keleme - كَ لَ مَ, edebe - اَ دَ بَ, ledeye - لَ دَ ىَ, sekete - سَ كَ تَ, terake - تَ رَ كَ,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?