1) My brother (nie pije) ________________________coffee. 2) (Co robisz)____________________________tomorrow in the evening? 3) There are ___________________________(kilka truskawek) left. 4) (Ile owoców) __________________do you eat every day? 5) I usually take ____________________(trochę cukru) in my tea. 6) I really like this dress. (Kupię) ______________it. 7) (Czy kiedykolwiek widziałeś) ___________________a famous person? 8) Susan (właśnie poszła) _______________________home. 9) (Nie wolno rozmawiać) _______________________when the orchestra is playing. 10) What (byś zrobił) ____________________if you saw your favourite star? 11) He (nie grał) _________________________the piano since he left school. 12) I (często słucham) __________________music in the evenings. 13) I (bardzo chciałabym) ____________________become a musician in a band. 14) (Wchodziliśmy) ___________________the building when we saw the band. 15) If I had money, I (poszedłbym) ______________________to the concert. 16) What would you do if ____________________(wygrał) a gold medal at the Olympics. 17) (Czy poszedłbyś) ________________________to the concert if you won tickets? 18) If (była na twoim miejscu) _____________________, I would visit the Liverpool FC Story museum. 19) The exhibition wasn’t (tak dobra, jak) __________________the one we saw last month. 20) The typewriter ___________________(była wynaleziona) in 1867 by Soles, Glidden and Soule. 21) It’s possible that maps _____________________(nie będą produkowane) in the future. 22) Can you (mi powiedzieć, jak) _________________to use this gaming console. 23) He is the boy (którego matka pracuje) ________________________for a wildlife charity. 24) I’m (zamierzam studiować)_____________________science at universtiy.

Ranking

Odkryj karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?