Prawda: Ewakuacja to przemieszczenie się ludności z rejonów zagrożonych w miejsca bardziej bezpieczne lub całkowicie pozbawione zagrożenia., Kierunek do wyjścia drogi ewakuacyjnej schodami w dół, Ewakuacja III stopnia prowadzona jest w związku z zagrożeniami militarnymi, Do zasad podczas ewakuacji należą: podporządkowanie się poleceniom, zachowanie spokoju, utrzymanie kontaktu z grupą, ochrona dróg oddechowych, Jeśli w czasie ewakuacji nie ma czasu na ratowanie zwierząt, trzeba je uwolnić z budynków lub uwięzi, W czasie ewakuacji nie wolno dopuścić do wybuchu paniki, Fałsz: Ewakuacja I stopnia podejmowana jest w związku z wystąpieniem tzw. wielkoobszarowych zagrożeń, Decyzję o ewakuacji spontanicznej podejmuje straż pożarna lub policja, Ewakuacji podlegają wszystkie osoby, które znajdują się w rejonie zagrożenia, także członkowie formacji ratowniczych i ochronnych, Po ogłoszeniu ewakuacji z terenów zagrożonych nie należy zabierać ze sobą dokumentów potwierdzających tożsamość, żywności ani niezbędnych leków, Znak oznaczający wyjście ewakuacyjne,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?