always - zawsze, often - często, usually - zazwyczaj, sometimes - czasami, rarely - rzadko, never - nigdy, every day - codziennie, every week - co tydzień, every month - co miesiąc, once a day - raz dziennie, once a week - raz w tygodniu, once a month - raz w miesiącu, twice a day - dwa razy dziennie, twice a week - dwa razy w tygodniu, twice a month - dwa razy w miesiącu, on Mondays - w poniedziałki, on Sundays - w niedziele, on Fridays - w piątki,

Present Simple - określenia czasu POL-ANG - Znajdź parę - motywujący anglista

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?