1) Jak miał na imię Skawiński ? a) Henryk b) Witold c) Maciek d) Brak informacji na ten temat 2) Skawiński pochodzi z kraju: a) Polska b) Niemcy c) Rosja d) USA 3) Co się stało z poprzednim latarnikiem ? a) Zabili go b) Porwano go c) Zaginął i nie ma po nim śladu d) Zaginął prawdopodobnie porwała go fala  4) Główny bohater miał dość ... a) Tułaczki  b) Głośnej muzyki c) Ciągłego podbiegania do niego po autograf d) Wszystko mu odpowiadało 5) Jakie czynności wykonywał Skawiński ? a) kucharz,harpunnik , kopacz złota b) farmer,majtek na statku ,harpunnik  c) farmer, budowlaniec, poszukiwacz skarbu  d) Nie wykonywał żadnej czynności 6) Co się stało gdy Latarnik zapomniał włączyć latarni? a) Statek rozbił się ale nikt nie utonął b) Wszyscy zginęli  c) Przeżyła tylko jedna osoba d) Do niczego nie doszło 7) Jak się nazywał strażnik portowy? a) Jonhs b) Johnns c) Mateusz d) Johns 8) Ile schodów wchodząc do latarni pracownik musiał pokonać ? a) 4000 b) 400 c) 6 d) Miał windę 9) W jakiej książce zaczytał się Skawiński ? a) ,,Pan Tadeusz'' Adama Mickiewivza b) ,,Pan Tadeusz'' Adama Mickiewicza c) "Mały książę''  Antoine de Saint-Exupéry d) ,,Kamienie na szaniec'' Aleksander Kamiński 10) Czy skawiński miał rodzinę ? a) Nie wiadomo b) Tak córkę c) Tak d) Tak 5 synów i 5 córek

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?