a a b c d e e f ff g h i i j k l ll m n o o, p qu r s ss t u v w x y z zz ch sh th ph, bl br cl cr ct dr fl fr ft gl gr lt , ng nk nt pl pr pt sc scr shr sk, sl sm sn sp spl spr squ st tr xt.

Tabela rankingowa

Magnetyczne słowa jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?