Poprawnie: drink - drank - drunk, eat - ate - eaten, feed - fed - fed, go - went - gone, grow - grew - grown, fly - flew - flown, drive - drove - driven, fight - fought - fought, forget - forgot - forgotten, Niepoprawnie: drink - drunk - drank, ate - eat - eaten, feed - feed - feed, go - goed - gone, grow - grew - grew, fly - flown - flown, drive - drowe - driwen, fight - faught - faught, forget - forget - forget,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?