Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
always - zawsze, usually - zazwyczaj, often - często, sometimes - czasami, never - nigdy, come into - wejść, sit - siedzieć, hand in - podać, pick up - podnieść, brush - czesać, talk - rozmawiać, count - liczyć, breakfast - śniadanie, get dressed - ubierać się, get up - wstawać, wake up - budzić się, do homework - odrabiać pracę domową, leave home - opuszczać dom, clean - myć, look at - patrzeć na,

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne