Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) It's twelve o'clock. a) b) c) d) 2) It's a quarter past six. a) b) c) d) 3) It's a quarter past four. a) b) c) d) 4) It's half past two. a) b) c) d) 5) It's half past nine. a) b) c) d) 6) It's ten past nine. a) b) c) d) 7) It's a quarter to eight. a) b) c) d) 8) It's three o'clock. a) b) c) d)

Choose the Correct Clock

Ranking

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne