, , , , , , , , , , shop, hash, crash, ship, thick, thin, thud, chat, chip, chump, chest, chill, wish, dish, bunch, lunch, whip, whiz, which, whim.

Digraphs BANG Game

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankingowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?