cat, pat, tap, rat, tan, fan, ran, lap, gap, cab, pan, nap, mat, map, rag, hat, pal, man, wag, bag, bad, dad, sad, tag, jam, can, van, cap, bat, fat.

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?