dreizehn, dreißig, vierzehn, vierzig, fünfzehn, fünfzig, sechzehn, sechzig, siebzehn, siebzig, achtzehn, achtzig, neunzehn, neunzig,

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?