Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) noża a) Dopełniacz (kogo? czego?) b) Mianownik (kto? co? ) c) Celownik (komu? czemu?) d) Biernik (kogo? co?) e) Narzędnik (z kim? z czym?)  f) Wołacz (o!) 2) kota a) Mianownik (kto? co? ) b) Dopełniacz (kogo? czego?) c) Celownik (komu? czemu?) d) Narzędnik (z kim? z czym? ) e) Miejscownik  (o kim? o czym?) f) Wołacz (O!) 3) ołówkowi a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 4) gitary a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 5) szafie a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 6) w szkole a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Miejscownik (o kim? o czym?) d) Wołacz (O!) e) Narzędnik (z kim? z czym? ) 7) Kubo! a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Wołacz (O!) 8) o Oli a) Mianownik (kto? co? ) b) Miejscownik (o kim? o czym?) c) Wołacz (O!) 9) Aleksandrowi a) Miejscownik (o kim? o czym?) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne