Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) noża a) Dopełniacz (kogo? czego?) b) Mianownik (kto? co? ) c) Celownik (komu? czemu?) d) Biernik (kogo? co?) e) Narzędnik (z kim? z czym?)  f) Wołacz (o!) 2) kota a) Mianownik (kto? co? ) b) Dopełniacz (kogo? czego?) c) Celownik (komu? czemu?) d) Narzędnik (z kim? z czym? ) e) Miejscownik  (o kim? o czym?) f) Wołacz (O!) 3) ołówkowi a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 4) gitary a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 5) szafie a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?) d) Miejscownik (o kim? o czym?) e) Wołacz (O!) f) Narzędnik (z kim? z czym? ) 6) w szkole a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Miejscownik (o kim? o czym?) d) Wołacz (O!) e) Narzędnik (z kim? z czym? ) 7) Kubo! a) Mianownik (kto? co? ) b) Celownik (komu? czemu?) c) Wołacz (O!) 8) o Oli a) Mianownik (kto? co? ) b) Miejscownik (o kim? o czym?) c) Wołacz (O!) 9) Aleksandrowi a) Miejscownik (o kim? o czym?) b) Celownik (komu? czemu?) c) Dopełniacz (kogo? czego?)

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne