1) garnek a) przymiotnik b) czasownik c) rzeczownik 2) dobry a) rzeczownik b) przymiotnik c) czasownik 3) skacze a) czasownik b) rzeczownik c) przymiotnik 4) mówi a) czasownik b) przymiotnik c) rzeczownik 5) obiad a) czasownik b) rzeczownik c) przymiotnik 6) samolot a) przymiotnik b) czasownik c) rzeczownik 7) rowerowy a) czasownik b) przymiotnik c) rzeczownik 8) pyszny a) czasownik b) rzeczownik c) przymiotnik 9) jeździ a) czasownik b) przymiotnik c) rzeczownik 10) łapie a) czasownik b) przymiotnik c) rzeczownik 11) foka a) przymiotnik b) rzeczownik c) czasownik

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?