1) Easter basket a) b) c) d) 2) Easter Bunny a) b) c) d) 3) chick a) b) c) d) 4) lamb a) b) c) d) 5) Easter Egghunt a) b) c) d) 6) bonnet a) b) c) d) 7) Easter eggs a) b) c) d) 8) candy a) b) c) d) 9) daffodil a) b) c) d)

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?