To je krótczé, to je dłudżé, to kaszëbskô stolëca,, to są basë, to są skrzëpczi, to òznôczô Kaszëba., Òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca., To je ridel, to je ticz, to są chòjnë, widłë gnojné., Chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca., To je prosté, to je krzëwé, to je slédné [tilné] kòło wòzné., Slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca., To są hôczi, to są ptôczi, to są prësczé półtrojôczi [półtorôczi]., Hôk, ptôk, półtrojôk,, slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca., To je klëka, to je wół, to je całé, a to pół., Całé, pół, klëka, wół,, hôk, ptôk, półtrojôk,, slédné kòło wòzné, prosté, krzëwé,, chòjnë, widłë gnojné, ridel, ticz,, òznôczô Kaszëba, basë, skrzëpczi,, krótczé, dłudżé, to kaszëbskô stolëca., To je môłé, a to wiôldżé, to są jinstrumenta wszelczé.,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?