wiertel, pół, 12:00 - dwanôstô, 14:25 - za piãc pół trzecy, 10:10 - dzesãc pò dzesąti, 17:20/ 5:20 - dwadzesce pò piąti, 8:45/ 20:45 - za piãtnôsce dzewiątô, 6:30/ 18:30 - pół sódmi, 7:35/19:35 - piãc pò pół ósmi, 10:55/22:55 - za piãc jednôstô,

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?