aa - homozygota recesywna, AA - homozygota dominująca, Aa - heterozygota, fenotyp - możliwe do zaobserwowania cechy organizmu, genotyp - zespół wszystkich genów organizmu, allel - wersja tego samego genu, Grzegorz Mendel - prawo czystości gamet, czysta linia - osobniki u których dana cecha utrzymuje się od dawna, kariotyp - zestaw wszystkich chromosomów, chromosomy homologiczne - mają taką samą wielkość i kształt, komórka haploidalna - ma jeden zestaw chromosomów, komórka diploidalna - ma dwa zestawy chromosomów,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?