Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
It is a ruler., It is a desk., It is a rubber., Is it a bag?, Is it a book?, It isn't my book., It isn't my desk., It isn't my pencil., It is a pen., It is a pencil case., Is it a pen?, It isn't my ruler..

rozsypanka wyrazowa - zdania (It is..., Is it... It isn't)

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne