She is sad., He is tired., They are happy., It is a pink car., I am eight years old., You are hot., We are at school., Billy is at home., Mum and dad are at work., Adam is a good student..

Tabela rankingowa

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?