reżyser - wszystkim steruje, aktorów instruuje, jak kapitan na statku się zachowuje, choreograf - architekt, ale nie domy buduje, tylko ruch na scenie organizuje, scenograf - o oprawę plastyczną przedstawienia każdego dnia dba, rekwizyty, kostiumy, oświetlenie pod opieką ma, sufler - jeśli aktor tekstu zapomina, on mu tego nie wypomina, pod sceną siedzi i dyskretnie mówi podpowiedzi, inspicjent - w teatrze pracuje, za sceną wszystko organizuje i aktora z każdej opresji uratuje, charakteryzator - makijażem rysy twarzy zmienić potrafi, z młodego na starego człowieka przerabia każdego, aktor - cechy postaci swoim przedstawia zachowaniem, na scenie role opowiada, co jest dla niego wielkim wyzwaniem, bileter - sprawdzaniem biletów się zajmuje, każdemu jego miejsce na widowni wskazuje, dubler - aktora zastępuje, często w niebezpiecznych scenach występuje,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?