1) 20% kwoty 120 zł to: a) 24 zł b) 240 zł c) 2,4 zł d) 140 zł 2) W sadzie rosło 150 drzew. Wśród nich 70% to były jabłonie. Ile jabłoni rosło w sadzie? a) 80 b) 105 c) 10 d) 70 3) W szkole jest 680 uczniów, z czego 60% to dziewczynki. Ile jest dziewczynek w szkole? a) 40 b) 60 c) 408 d) 410 4) Babcia zrobiła sałatkę, która ważyła 2,8 kg. W sałatce było 50% ziemniaków. Ile kg ziemniaków było w sałatce? a) 1,4 kg b) 5 kg c) 0,5 kg d) 2,4 kg 5) W pewnym akwarium pływało 60 rybek. Wśród nich aż 80% to były gupiki. Ile gupików pływało w akwarium? a) 80 b) 60 c) 40 d) 48 6) Asia kolekcjonuje znaczki. Ma kolekcję 260 sztuk. Wśród nich 70% to znaczki polskie. Ile polskich znaczków ma Asia? a) 70 b) 182 c) 190 d) 172 7) Rolnik obsiał 120 ha pól zbożem. 25% pól zajęła pszenica. Ile hektarów pszenicy miał rolnik? a) 40 ha b) 30 ha c) 25 ha d) 95 ha 8) Na sprawdzianie było do zdobycia 40 punktów. Aby otrzymać ocenę bardzo dobrą, trzeba mieć 90% punktów. Ile to punktów? a) 90 b) 40 c) 36 d) 32 9) Antek wygrał w loterii 5000 zł. Ale musiał 40% oddać bratu. Ile pieniędzy oddał Antek bratu? a) 4000 zł b) 200 zł c) 2000 zł d) 3000 zł 10) Turystka miała do przejścia 28 km. Przed południem udało jej się pokonać 40% tej trasy. Ile trasy pozostało jej jeszcze do przejścia? a) 16 km b) 4 km c) 11,2 km d) 16,8 km

Obliczenia procentowe - klasa 8

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?