Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) QUARTER = a) 15 minutes b) 5 minutes c) 30 minutes 2) Jest za 20 siódma. a) It is twenty past seven. b) It is seven twenty. c) It is twenty to seven. 3) It is half past two. a) 2.00 b) 2.30 c) 3.30

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne