1) teraz a) now b) these days c) next week d) currently 2) w tym momencie/w tej chwili a) next Monday b) right now c) currently d) at the moment 3) obecnie a) this morning b) tomorrow c) now d) at present 4) właśnie teraz a) right now b) tonight c) this month d) now 5) dzisiaj a) today b) right now c) these days d) this week 6) dziś wieczorem/w nocy a) this year b) tonight c) tomorrow d) this month 7) dziś rano a) this morning b) at the moment c) next Monday d) this week 8) w tym tygodniu a) at present b) this week c) right now d) next month 9) w tym miesiącu a) this afternoon b) today c) next Monday d) this month 10) jutro a) this morning b) these days c) this evening d) tomorrow 11) w przyszły poniedziałek a) next Monday b) this morning c) at present d) nowadays 12) w przyszłym tygodniu a) next week b) this afternoon c) right now d) next year 13) w przyszłym miesiącu a) next month b) this morning c) this month d) at the moment 14) w przyszłym roku a) next year b) this year c) next week d) currently 15) w obecnych czasach a) next month b) at present c) nowadays d) next week 16) w tych czasach a) next Monday b) next month c) at present d) these days 17) aktualnie a) currently b) right now c) next year d) these days 18) dziś po południu a) next Monday b) these days c) this month d) this afternoon 19) dziś wieczorem a) this afternoon b) this year c) next Monday d) this evening 20) w tym roku a) tomorrow b) this year c) this week d) this evening

Present continuous - okoliczniki czasu - LABIRYNT POZIOM 5

Tabela rankingowa

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?