Ułóż zdanie rozkazujące z wyrazem przeczytać., Ułóż zdanie pytające z wyrazem znieruchomieć., Ułóż zdanie zoznajmujące z wyrazem obudzić się., Przekszatłć zdanie zonajmujące w zdanie rozkazujące: "Wstanę z łóżka"., Przekszatłć zdanie zonajmujące w zdanie rozkazujące: "Zapalimy nocną lampkę"., Ułóż w kolejności alfabetycznej: tradycja, tiul, troll, tajemnica., Ułóż w kolejności alfabetycznej: księżyc, kwiecień, kulka, korzeń., Ułóż w kolejności alfabetycznej: żołądek, zdumiony, zegar, znieruchomieć., Ułóż w kolejności alfabetycznej: pociągnąć, podreptać, porządny, przodek., Policz ile sylab, głosek oraz liter ma wyraz: żołądek., Policz ile sylab, głosek oraz liter ma wyraz: kryształ., Policz ile sylab, głosek oraz liter ma wyraz: zakurzony., Określ przypadki rzeczowników w zdaniu: Cisza była pełna spokoju i oczekiwania., Określ rodzaje rzeczowników w zdaniu: Patrzył, jak świeci księżyc i jak błyszczą kryształy lodu na szybie..

Motyw

Czcionki

Opcje

Ranking

Losowe karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?