Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
clear, envelope, observe, tablecloth, shooting star, come true, tissue, souvenir, waste, useful, item, belong, weigh, string, purse, stapler, flavour, lock, loose sheets, engineer.

JE 6 Unit 7a (słowa do tłumaczenia, układania zdań)

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Proste karty jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Zmień szablon

Materiały interaktywne