46 - 2x2 + (-4) dla x =5, 124 - 5x3 + 3x - 20 dla x = 3, 87 - x2 - 2x + 7 dla x = -8, 150 - 5x - 10y + 30 dla x = 12, y = -6, 159 - 2a3 - (-5b) + 100 dla a = -2, b = 15, 236 - 1,5x + 5 · |-2x| + 122 dla x = 8, 283 - 4x2 - 2y3 + 55 dla x = 5, y = -4, 138 - 10a + 12b - 4 dla a = 7, b = 6, 293 - 4a + 5b - 7 dla a = 50, b = 20, 175 - 7x2 dla x = 5, 26 - 6xy-y dla x = -2, y =-2, 251 - x2 - 5 dla x = 16, 320 - 4abc dla a = 5, b = 8, c = 2, 122 - x2 + 1 dla x = -11, 608 - 1,5x2 + y3 dla x = 20, y = 2, 769 - x2 + y2 dla x = 25, y = -12, 410 - 10xy + 2x dla x = 5, y = 8,

Obliczanie wartości wyrażań algebraicznych

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?