Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
1) kiosk a) sweatshirt b) newsagent's c) pick up d) witness 2) slipy a) pants b) tie c) seagull d) purse 3) podnosić a) seagull b) underwear c) pick up d) newsagent's 4) portfel a) suit b) seagull c) purse d) sweatshirt 5) lokator a) pants b) suspect c) resident d) witness 6) mewa a) seagull b) suspect c) pick up d) sweatshirt 7) rozciągać się a) pick up b) tie c) spread d) sweatshirt 8) garnitur a) suspect b) warn c) seagull d) suit 9) podejrzany a) suspect b) resident c) underwear d) sweatshirt 10) bluza sportowa a) sweatshirt b) spread c) wig d) underwear 11) krawat a) tie b) seagull c) pants d) underwear 12) bielizna a) warn b) spread c) pick up d) underwear 13) ostrzegać a) pick up b) suit c) warn d) wig 14) peruka a) tie b) wig c) pants d) warn 15) świadek a) witness b) sweatshirt c) purse d) wig

Unit 2 - Other - CZĘŚĆ 3z3 - Brainy 7 - TELETURNIEJ

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne