CARDIO - HEART, DERM - SKIN, GASTRO - STOMACH, HEMO/HEMA - BLOOD, NEURO - NERVES, OSTEO - BONES, PSYCHO - MIND, ITIS - INFLAMED OR SWOLLEN, ECTOMY - TO CUT AWAY OR REMOVE, OMA - CANCER OR TUMOR, EMIA - UNUSUAL CONDITION IN YOUR BLOOD, PATH - ONE WHO TREATS, PATHY - A SYSTEM OF TREATMENT, THERAPY - TREATMENT USING,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?