/ee-uh/ - ia, /sh-en-s/ - tience, /jun/ - gion, geon, /she-ate/ - ciate, tiate, sh - ti, ci, si, /shul/ - cial, tial, sial, /zuh/ - sia, /shuh/ - sia, tia, /ee-un/ - ion, ian, /nyun/ - nian,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?