ia - /ee-uh/, lion - /yun/ after an L, cian - /sh-un/ meaning a career or job, ian - /ee-un/, tia - /sh-uh/, sia - /z-uh/, io - /ee-o/ , nion - /nyee-un/, gion - /jun/, geon - /jun/, tiate ciate - /she-ai-t/ , ial - /ee-ul/ /eye-ul/, cial tial sial - /shul/,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?