What's your name?, How old are you?, Where do you live?, How are you today?, What do you like doing in your free time?, What's your favourite food?, What's your favourite day of the week?, What's your favourite time of the day?, What kind of music do you like?, What type of films do you like?, Do you like reading?, Tell me about your family., Describe your daily routine., What's your weekend routine like?, What kind of weather do you like?, Have you got any plans for today?, Have you got any plans for the weekend?, What's your job?, Could you spell your name?, Could you spell your surname?, Have you got any pets?, Why are you learning English?.

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?