APOSTROFA - Bezpośredni zwrot do adresata, EUFEMIZM - słowo lub wyrażenie użyte zastępczo w celu złagodzenia wyrażeń drastycznych, dosadnych lub nieprzyzwoitych, ANAFORA - figura stylistyczna polegająca na powtórzeniu tego samego wyrazu lub zwrotu na początku kolejnych zdań, wersów, zwrotek, EPITET - wyraz ( przymiotnik , rzeczownik lub imiesłów ) określający przedmiot, METAFORA (Przenośnia) - Nietypowe, niezwykłe połączenie wyrazów, które nadaje im nowe znaczenie, PORÓWNANIE - zestawienie pojęć na podstawie ich podobieństwa zwykle przy uzyciu następujących wyrazów: jak, jakby, podobnie, równie jak., ONOMATOPEJA - wyraz lub ciąg wyrazów naśladujących swym brzmieniem dźwięki naturalne, PERSONIFIKACJA (Uosobienie) - nadanie przedmiotom nieożywionym cech charakterystycznych dla istot ludzkich - np. kamień płacze, róża mówi, dom kocha., ANIMIZACJA (Ożywienie) - przenośnia polegająca na przypisywaniu cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom natury oraz pojęciom abstrakcyjnym, np. nadzieja umarła, ..., PYTANIE RETORYCZNE - Pytanie, na które nie oczekuje się odpowiedzi, mające skłonić do refleksji., NEOLOGIZM - Nowo utworzone słowo., ARCHAIZM - Słowo, które wyszło już z użycia.,

Ranking

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?