PODMIOT MÓWIĄCY - Osoba mówiąca w wierszu, WERS - Jedna linijka wiersza, STROFA - Część wiersza składająca się z kilku wersów, POETA - Ktoś, kto napisał wiersz, RYM - Wyrazy o podobnych zakończeniach np. kot-płot, EPITET - Wyraz określający rzeczownik, NASTRÓJ WIERSZA - Uczucia podmiotu mówiącego wyrażone w wierszu, OŻYWIENIE - Nadanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom, pojęciom, ADRESAT - Osoba, do której mówi podmiot mówiący,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?