Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
PODMIOT MÓWIĄCY - Osoba mówiąca w wierszu, WERS - Jedna linijka wiersza, STROFA - Część wiersza składająca się z kilku wersów, POETA - Ktoś, kto napisał wiersz, RYM - Wyrazy o podobnych zakończeniach np. kot-płot, EPITET - Wyraz określający rzeczownik, NASTRÓJ WIERSZA - Uczucia podmiotu mówiącego wyrażone w wierszu, OŻYWIENIE - Nadanie cech istot żywych przedmiotom, zjawiskom, pojęciom, ADRESAT - Osoba, do której mówi podmiot mówiący,

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne