It's the weekend., Let's go swimming on Sunday., What a good idea!, I don't like fishing but I like swimming., I love riding a bike., I like reading a book on Friday., I don't like cleaning my room.,

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?