1) sprawdzian a) question b) test c) Well done! d) cross 2) pytanie a) test b) cross c) question d) Read the question. 3) odpowiedź a) answer b) test c) tick d) I understand. 4) rozumieć a) understand b) Tick the correct answer. c) I don't understand. d) Read the question. 5) poprawny a) Tick the correct answer. b) Listen to the song. c) test d) correct 6) krzyżyk a) Well done! b) cross c) answer d) Listen to the song. 7) zaznaczenie (ptaszek) a) tick b) Tick the correct answer. c) Read the question. d) correct 8) Dobra robota! a) I don't understand. b) answer c) Listen to the song. d) Well done! 9) Przeczytaj pytanie. a) Read the question. b) answer c) question d) I understand. 10) Zaznacz poprawną odpowiedź. a) answer b) Tick the correct answer. c) correct d) Well done! 11) Rozumiem. a) I understand. b) tick c) Read the question. d) cross 12) Nie rozumiem. a) correct b) I don't understand. c) tick d) cross 13) Słuchaj piosenki. a) Read the question. b) Listen to the song. c) test d) correct

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?