Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Producer: Grass - uses the sunlight to make its own energy, Tree - uses the sunlight to make its own energy, Flower - uses the sunlight to make its own energy, Consumer: Dog - eats food to get energy, Cat- eats food to get energy, Horse - eats food to get energy, Decomposer: Mushroom - breaks down dead organisms to get energy, Earthworm - breaks down dead organisms to get energy, Bacteria - breaks down dead organisms to get energy,

Types of Organisms Review

Ranking

Społeczność Heathernash Unit 2

Stany zjednoczone

Odwiedź naszą stronę na komputerze, aby zmienić motyw lub opcje, zadać zadanie lub stworzyć własne ćwiczenie.

Zmień szablon

Materiały interaktywne