W 1884 roku został radnym miasta Podgórza., Otrzymał Honorowe Obywatelstwo za zasługi przy założeniu parku., Sam projektował park - wytyczył układ Wielkiej i Małej Promenady., Pilnował prac, nadzorował rozplantowanie ziemi w parku. Pomagali mu w tym jego uczniowie., Pokrywał z własnych funduszy wytyczanie ścieżek i sadzenie drzew w parku., Urodził się 12.01.1841 w Kunicach koło Gdowa., Był nauczycielem, pedagogiem i społecznikiem., Podejmował liczne działania na rzecz edukacji dzieci i młodzieży., Park tworzył dla całego podgórskiego społeczeństwa, ale przede wszystkim dla swoich uczniów., Zmarł 23.02.1914. Na jego pogrzeb przyszły tłumy., Zorganizował Towarzystwo Upiększania m. Podgórza., W 1906 Park Podgórski otrzymał jego imię., Jest patronem naszej szkoły :), Stworzył najpiękniejszy krakowski park..

Tabela rankingowa

Koło fortuny jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Styl wizualny

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?