Twórz lepsze zajęcia w krótszym czasie
Does your brother paint pictures?, Do you often listen to music?, When do you read books?, Do you meet your friends on Fridays?, Do you have English on Mondays?, What do you have in your pencil case?, Does your mum get up at 6am on Sunday?, Do you and your family have chicken for lunch?, Do you often ride a bike?, What do you usually do after dinner?, What is your favourite lesson?, What do you do after school?, What's your favourite school subject?, What time do you usually get up on Saturdays?.

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Ranking

Ruletka jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników na tablicy.

Podobne ćwiczenia ze społeczności

Zmień szablon

Materiały interaktywne