on his lips, on the rugs, with his nets, for his dad, had a bath, had a shot, at the shop, is a mess, on the path, get the hens, fill the tub, in the hall, on the cots, get the fish, in the web, on the beds, for a bath, in the shed, up the hill, at the mill,

Tabela rankingowa

Odwracanie kart jest szablonem otwartym. Nie generuje wyników w tabeli rankigowej.

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?