1) Liczbą przeciwną do -14 jest: a) 14 b) 1/14 c) -1/14 d) -14 2) Odwrotnością liczby -14 jest: a) 14 b) 1/14 c) -1/14 d) -14 3) Kwadrat liczby 4/7 wynosi: a) 16/7 b) 16/49 c) 4/49 d) 2/7 4) Oszacuj w pamięci, który iloczyn jest większy od 250. a) 2 · 124 b) 83 · 3 c) 11 · 24 d) 35 · 7 5) Rozwinięcie dziesiętne liczby 1/4 to: a) 0,5 b) 0,25 c) 0,75 d) 0,4 6) Liczba całkowita jest zawsze liczbą: a) wymierną b) naturalną c) ujemną d) dodatnią 7) Po zaokrągleniu liczby 178,25 do dziesiątek otrzymamy: a) 178 b) 178,3 c) 200 d) 180 8) Który z ułamków jest większy: -1/5 czy -1/6? a) -1/5 b) -1/6 c) są one równe d) nie można ich porównywać 9) Oszacuj, która suma jest mniejsza od 350. a) 223,9 + 130 b) 209,3 + 140 c) 114,5 + 240 d) 110,9 + 241 10) Iloraz liczb -3/4 i -1/4 wynosi: a) 3 b) -3/16 c) 1/3 d) 16/3 11) Zamień 3,2 cm na metry. a) 0,32 m b) 0,032 m c) 0,0032 m d) 32 m 12) Oszacuj, czy za 50 zł można kupić 13 czekolad za 3 z i 6 batonów po 1,20 zł. a) tak b) nie c) za mało danych d) potrzeba 100 zł 13) Przedstaw liczbę -4,3 w postaci sumy. a) 5,3 + (-1) b) 1 + (-6,3) c) |1 + (-5,3)| d) 1 + (-5,3) 14) Rozwinięcie ułamka 3/24 jest: a) skończone b) okresowe c) nieokresowe d) nieskończone 15) Podaj najmniejszą liczbę całkowitą większą od -4 1/3. a) 4 b) -5 c) -4 d) 5 16) 2/5 kwadransa po godzinie 5 - która to godzina? a) 4 : 54 b) 5 : 06 c) 5 : 24 d) 4 : 36 17) Jaką częścią liczby 45 jest 3? a) 15 b) 1/20 c) 20 d) 1/15 18) Podaj liczbę, której 2/5 wynosi 10. a) 50 b) 25 c) 35 d) 40 e) 45 f) 15 19) Podaj dziesiątą cyfrę po przecinku liczby 6,2(47). a) 6 b) 2 c) 4 d) 7 20) Zaokrąglij liczbę 4,2(73) do części tysięcznych. a) 4,273 b) 4,274 c) 4,27 d) 4,3 21) Ile jest liczb naturalnych trzycyfrowych? a) 900 b) 999 c) 899 d) 950 22) Ile jest liczb naturalnych parzystych mniejszych od 333? a) 168 b) 165 c) 166 d) 167 23) Wskaż liczbę x, która spełnia warunek: 3/4 < x < 4/5 a) 0,(81) b) 0,7(45) c) 0,(7) d) 0,0(75) 24) Jaka jest odległość między liczbami 1,9 a 2,2? a) 0,3 b) 4,1 c) -4,1 d) -0,3 25) Oszacuj, czy kwadrat o polu równym 48,999 m2 ma bok dłuższy niż 7 m. a) krótszy niż 7 m b) dłuższy niż 7 m c) równy 7m d) nie istnieje taki kwadrat 26) Wiedząc, ze 1/72 = 0,013(8) podaj rozwinięcie dziesiętne liczby 1/720. a) 0,13(8) b) 0,013(8) c) 1,3(8) d) 0,0013(8) 27) Maja kupiła tabliczkę czekolady o masie 125 g za 5 zł, a Zuzia - o masie 20 dag za 7,50 zł. Która dziewczynka kupiła czekoladę po niższej cenie w przeliczeniu na 1 g? a) Maja b) Zuzia c) obie zapłaciły tyle samo za 1 g 28) Kuba rozlewa 21 litrów soku do butelek o pojemności 1/3 litra, wypełniając 7/8 objętości każdej butelki. Ile butelek musi przygotować? a) 81 b) 72 c) 55 d) 60 29) Każda liczba wymierna ma rozwinięcie dziesiętne skończone. a) prawda b) fałsz 30) Iloczyn liczby różnej od zera przez odwrotność liczby wynosi 1. a) prawda b) fałsz 31) Po zaokrągleniu liczby do całości zawsze otrzymujemy liczbę większą. a) prawda b) fałsz 32) Po skróceniu ułamka otrzymamy ułamek równy danemu. a) prawda b) fałsz 33) Iloczyn dwóch liczb różnych od zera o jednakowych znakach jest zawsze liczbą dodatnią. a) prawda b) fałsz 34) Suma dwóch liczb o jednakowych znakach jest zawsze liczbą dodatnią. a) prawda b) fałsz 35) Odwrotność liczby ujemnej jest jest zawsze liczbą ujemną. a) prawda b) fałsz 36) Liczba przeciwna do liczby ujemnej jest zawsze liczbą ujemną. a) prawda b) fałsz 37) Iloczyn siedmiu liczb ujemnych jest zawsze liczbą ujemną. a) prawda b) fałsz 38) Kwadrat liczby ujemnej jest zawsze liczbą dodatnią. a) prawda b) fałsz 39) Suma liczb przeciwnych wynosi 0. a) prawda b) fałsz 40) Każdą liczbę wymierną można zapisać w postaci ułamka zwykłego. a) prawda b) fałsz

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?