1) 2 è ______ di14 a) DIVISORE b) MULTIPLO 2) 21 è ____di 3 a) DIVISORE b) MULTIPLO 3) 13 è _________di 26 a) MULTIPLO b) DIVISORE 4) 56 è ______ di 7 a) DIVISORE b) MULTIPLO 5) 18 è ______ di 9 a) DIVISORE b) MULTIPLO 6) 60 è ______di 20 a) DIVISORE b) MULTIPLO 7) 500 è _______di 5 a) DIVISORE b) MULTIPLO 8) 24 è ______di 576 a) DIVISORE b) MULTIPLO

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?