1) __in a) ch b) sh 2) __umb a) ch b) th 3) so__ a) ck b) sh 4) __istle a) ch b) wh 5) __air a) ch b) th 6) pa__ a) sh b) th 7) __oe a) sh b) wh 8) li__ a) ck b) th 9) ear__ a) sh b) th 10) __ale a) wh b) ch 11) bru__ a) ck b) sh 12) lun__ a) ch b) th 13) __ink a) ck b) th 14) si__ a) ck b) wh 15) ba__ a) sh b) th 16) wa__ a) sh b) ck 17) bran__ a) ch b) th 18) __ree a) wh b) th 19) __ite a) wh b) ck 20) __eep a) sh b) th

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?