1) 19 + 1 = a) 11 b) 15 c) 17 d) 20 2) 2 + 8 = a) 9 b) 10 c) 11 d) 12 3) 7 + 8 = a) 7 b) 15 c) 16 d) 18 4) 3 + 5 = a) 6 b) 7 c) 8 d) 12 5) 12 + 2 = a) 9 b) 13 c) 14 d) 19 6) 1 + 1 = a) 2 b) 5 c) 6 d) 17 7) 12 + 3 = a) 9 b) 15 c) 16 d) 19 8) 4 + 2 = a) 2 b) 6 c) 7 d) 14 9) 8 + 2 = a) 9 b) 10 c) 11 d) 13 10) 2 + 5 = a) 4 b) 6 c) 7 d) 8

Odejmowanie do 20 cz.2

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?