LONG - SHORT, NEW - OLD, BIG - SMALL, THIN - FAT, STRONG - WEAK, BEAUTIFUL - UGLY, FAST - SLOW, DIRTY - CLEAN,

Motyw

Opcje

Ranking

Zmień szablon

Materiały interaktywne

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?