1) Co otrzymał Józef od swojego taty w prezencie? a) srebrny kubek b) kolorową torbę c) piękny płaszcz d) skórzane buty 2) Dlaczego Ruben wpadł na pomysł, aby wrzucić Józefa do studni, zamiast go zabijać? a) bo bał się reakcji ojca po powrocie do domu b) bo uważał, ze pozostawienie Józefa w studni będzie dotkliwszą karą c) bo chciał go sprzedać kupcom d) bo chciał go później uratować i przyprowadzić do ojca 3) W więzieniu Józef przebywał razem z: a) cieślą i szewcem b) podczaszym i piekarzem c) garbarzem i kamieniarzem d) rybakiem i kupcem 4) Jak miał na imię dostojnik, którego żona oskarżyła Józefa o rzeczy, których nie popełnił? a) Ramzez b) Potyfar c) Omar d) Farid 5) Józef podstępnie chciał zatrzymać Beniamina na dworze i zarzucił mu kradzież. Który z braci błagał go, aby nie karał Beniamina i zaofiarował się sam ponieść karę? a) Juda b) Ruben c) Lewi d) Symeon 6) Którego słowa jeszcze nie musiałeś zapamiętać? Te słowo jest 3. wyrazem w wiadomości a) Pan b) był c) Ale

Tabela rankingowa

Motyw

Opcje

Zmień szablon

Przywrócić automatycznie zapisane ćwiczenie: ?